top of page

Günümüzde Yoganın Önemi

Yoga içsel bir motivasyonla yapılan bir çalışmadır. Kendinizi yoga yapan başka bir kişi ile veya sosyal medyada bir fotoğraf ile karşılaştırıp hareketi aynen yapmaya çalışmak işe yaramaz. Hepimiz farklıyız ve her vücut farklı biçime, farklı ölçülere ve özel gereksinimlere sahiptir. Bedenimize saygı göstermeli ve şefkatle yaklaşmalıyız. Yoganın gerçek anlamını ancak böyle keşfedebiliriz.


Yoga çalışmaları stresi azaltmak için ideal bir yol sunar ve zihinsel, fiziksel hastalıklara karşı güçlü bir tedavinin zeminini hazırlar. Yoga; bedeni ve duyguları terbiye eden, zihni dinginleştirip, aklı eğiten ve varlığımızın özü olan ruhta huzur bulan, bir yol.


Yoga, birlik demektir; yoga yapmak bedeni zihinle birleştirmek demektir; bedeni, zihni ve aklı ruhun derinliğiyle birleştirmek demektir. Yoga, her bireyin bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olgunlaşması ve iyiliği için çalışır. Beden, zihin ve ruhunuz sağlıklı ve uyumlu olduğunda, o sağlık ve uyumu, sadece kendi dünyamıza çekerek değil; çevrenizi de, dünyaya da yansıtırsınız. 


Esnemenin, doğru nefes almanın ve bedeni tanımanın keyif ve refahına alıştıkça, hastalıklara yol açan kronik gerginlikler azalır. Bedeni keşfetme, gerginlikleri serbest bırakma ve iyi hissetme deneyimi, kendi kendini desteklemektir ve yaptığımız işlerden ve bulunduğumuz durumlardan bağımsız olarak gün içinde devam eder. Yoga bir mucizedir ve bu yolla sağlık ve mutluluğumuzun sorumluluğunu kendi ellerimize alırız. Aynı zamanda çevremizi de etkileriz çünkü rahat ve mutlu bir insan diğerlerinin zihinlerini de olumlu yönde etkiler.Kendimizi keşfimiz, eşmerkezli daireler şeklinde günlük eylemlerimize, hareketlerimize, insanlarla etkileşimimize ve diğer şeylere yayılır ve bu şekilde yaşamlarımızı olumlu ve yaratıcı yönde değiştirmemize yardımcı olur.

bottom of page